Въпроси и отговори по корабоплаване


Как се нарича на английски език търговското корабоплаване? (merchant shipping) Какви дейности обхваща търговското корабоплаване според КТК? Обхваща дейностите за превоз на пътници, багажи, товари и поща с кораби, наемане, други сделки с кораби, влачене...
 

Основни мореходни качества на кораба. Теоретичен чертеж. Главни размери. Коефициент на пълнота


Основни мореходни качества на кораба – са плавателност и устойчивост.Те са основните характеристики на взаимодействие на кораба с водата. Във водата обикновено е потопен част от водонепроницаемото геометрично тяло наречено теоретичен корпус на кораба....
 

Теория на навигационните определяния


Материал по Навигация част 2 - Теория на навигационните определяния. Включва развити въпросите от конспекта по дисциплината...
 

Пищов по Теория и устройство на кораба


Пищов ТУК 2-ри курс КММ, Технически университет Варна...
 

Технически средства за опазване морето от замърсяване


Видове замърсявания на морските води. Методи, средства устройства за прдотвратяване замърсяването на морските...
 

Статика и динамика на морските корабни съоражения


Подготовка на изходни на данни. Мащаб на Бонжан. Приложение. Формули...
 

Борба за живучест на кораба


Материал по "Борба за живучест на кораба" предназначен за морски специалност "бакалавър" и "магистър". Корабоводене, речно корабоплване, ТУФП...
 

Автоматизация на изчисляване на координатите на мястото на кораба


В предишната лекция се запознахме с подхода на Гаус-Зайдел, в съответствие с който решаването на системата нормални уравнения се заключава в следното. Намират се от уравнения (14) означенията на...
 

Плаване по дъгата на големия кръг (ортодрома)


Плаване по дъгата на големия кръг (ортодрома). Използван в ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"...
 

Динамични характеристики на кораба


През последните години водоизместването на транспортните кораби (т) се е увеличило 10—20 пъти, скоростта на хода (v) —1,5—2 пъти...

Избрани критерии за търсене

Корабостроене
Теория на кораба
Ограничаване на резултатите